Uzman Erbaş Nitelik Belgesi Nedir?

Sıradaki içerik:

Uzman Erbaş Nitelik Belgesi Nedir?

e
sv

Sözleşmeli Er Nedir? Sözleşmeli Er Ne Yapar?

267 okunma — 24 Şubat 2022 17:24
sozlesmeli-er-nedir-sozlesmeli-er-ne-yapar

Sözleşmeli er, askerlik görevini meslek olarak gören, askerlik şartı aranmayan, en az ilköğretim mezunu olma koşuluyla askeri birliklerde görev yapan askeri personeldir. Genellikle ülkemizin doğu bölgelerinde görev yapan sözleşmeli erler, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere 3 kuvvet komutanlığında da bulunmaktadır. Sözleşmeli er hakkında sıkça sorulan sorular tarafından Kara Kuvvetler Komutanlığı tarafından Sözleşmeli Er hakkında soru cevap şeklinde olan bir yazı hazırladı. 40 adet soru ve cevaptan oluşan bu yazı sözleşmeli er olmak isteyen adaylara ilk ağızdan cevap veren bir yazıdır. Daha fazla uzatmadan işte soru cevap şeklinde sözleşmeli er sıkça sorulan sorular;

Sözleşmeli Er Nedir? Sözleşmeli Er Sıkça Sorulan Sorular

1. Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?
Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevirim içi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.
2. Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?
En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.3. Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?
Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.
4. Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?

  • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak,
  • Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olmak şartları aranmaktadır.

5. Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?
Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.
6. Sözleşmeli erliğe ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?
Sözleşmeli er ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.
7. Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?
Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  • Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
  • Ön sağlık muayenesi,
  • Fiziki yeterlilik testi (FYT),
  • Mülakat,
  • Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

8. Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmakta mıdır?
Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmamaktadır.
9. Ön başvurusu kabul edilen adaylar sınav aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?
Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
10. Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?
Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.
11. Ön sağlık muayenesinde nelere bakılmaktadır?
Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
12. Ön sağlık muayenesinde elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
13. Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?
Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
14. Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.
15. Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?
Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
16. Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
17. Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?
Seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.
18. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?
Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
19. Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?
Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.
20. Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?
Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir. İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
21. Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?
Adaylar www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinde yayımlanan “Aday Durum Takibi” bölümünden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.
22. Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?
Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir.
Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
23. Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilir miyim?
Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya BİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz. MY 71-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetleri Arşiv Yönergesi’nde arşivlik ve arşiv malzemesinin konusu ve saklama süreleri açıklanmıştır. Söz konusu Yönerge gereği sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav kâğıtları, sınav sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri beş yıl süre ile saklanmakta, saklama süresini tamamlayan bu evraklar imha edilmektedir.
24. Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığına gönderilmektedir.
Personel İşlem Daire Başkanlığınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.
25. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?
Sözleşmeli er adayları “Ön Sözleşme” yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir.
26. Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?
Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.
27. İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?
İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.
28. Sözleşmeli erler en fazla kaçıncı yılın sonuna kadar sözleşme yapabilirler?
Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.
29. Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş hakları var mıdır?
Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.
30. Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli erlerin Uzman Çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları, 29 yaşını geçmemiş olmamaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
31. Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli erlikten Muvazzaf Astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
32. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?
Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.
33. Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adaylarının aynı göreve tekrar geri dönebilme hakları var mıdır?
Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.
34. Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adayları herhangi bir tazminat ödemeleri gerekir mi?
Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.
35. Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?
Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.
36. Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır?
Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur.
Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik kartları ile aynıdır.
37. Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?
Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.38. Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?
Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Bu nedenle eşlerini görev yaptıkları yerlere götürmeleri mümkün olmamaktadır.39. Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?
Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.
40. Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna kadar kaç gün izin kullanacaklar?
Sözleşmeli erler ilk göreve başladıklarında sözleşme başlangıç tarihinden yıl sonuna kadar geçen sürenin her ayı için 2,5 (iki buçuk) gün üzerinden hesaplama yapılarak izin verilir.
Eğitimden sonra kullanılan dağıtım izni bu süreden düşülür. Kalan süre sözleşmeli erlerin kullanacakları izin süresidir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli